Kruszywa granitowe

Oferujemy kruszywa do zastosowania  w obiektach budowlanych oraz budownictwie drogowym i kolejowym.
Planowo produkujemy następujące frakcje:

 

  • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
  • Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm
  • Kruszywo granitowe grube (tłuczeń)  31,5-63 mm
  • Niesort 0-31,5 mm oraz 0-63 mm
  • Niesort 0-150 mm

Kruszywa o uziarnieniu ciągłym i grubym objęte są certyfikowanym Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji, w systemie oceny zgodności „2+”, wg normy PN-EN 13242 - „Kruszywa do
niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.”

 

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Chwałków

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Gębczyce

 

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym działem handlowym:

 

Wojciech Małecki – Dyrektor Handlowy
tel.: 785 090 590
e-mail: wojciech.malecki@pkg.pl
e-mail: wm@eupost.net

 

Aneta Jakubik – Doradca Handlowo-Techniczny
tel: 601 555 676
e-mail: aneta.jakubik@ccom.pl