Piaski granitowe

W naszych zakładach produkowane są piaski i miały  granitowe o różnym uziarnieniu:

 

  • Piasek łamany, granitowy 0-2 mm
  • Miał granitowy 0-5 mm
  • Miał granitowy 0-10 mm

Miał z Kopalni „Gębczyce” jest materiałem niewysadzinowy i łatwozagęszczalnym stosowanym do budowy nasypów oraz na wymianę gruntu.
Piasek łamany, granitowy z Kopalni Granitu „Chwałków I" objęty jest Systemem Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny zgodności „2+”.

 

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Chwałków

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Gębczyce


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym działem handlowym:

 

Wojciech Małecki – Dyrektor Handlowy
tel.: 785 090 590
e-mail: wojciech.malecki@pkg.pl
e-mail: wm@eupost.net

 

Aneta Jakubik – Doradca Handlowo-Techniczny
tel: 601 555 676
e-mail: aneta.jakubik@ccom.pl