Kontrola Jakości

W Kopalni Granitu „Chwałków I” oraz Kopalni Granitu „Gębczyce” wdrożono certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, w systemie oceny zgodności „2+”, którego zadaniem jest prowadzenie stałej, wewnętrznej kontroli sprzedawanych wyrobów. Jakość kruszyw produkowanych w naszych zakładach monitorowana jest przez własne laboratorium, a także przez wyspecjalizowane laboratoria zewnętrzne.

W zakresie bieżącej kontroli produkowanych materiałów, nasze laboratorium wykonuje aktualnie  następujące badania:

  • oznaczenie składu ziarnowego – analiza sitowa,
  • oznaczenie zawartości pyłów,
  • oznaczanie zawartości cząstek drobnych – badanie wskaźnika piaskowego,
  • oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości,
  • oznaczanie kształtu ziaren - wskaźnik kształtu.

 

Współpracujemy z następującymi laboratoriami:

  • Laboratorium Badań Chemicznych Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A.,
  • TPA Instytut Badań Technicznych– Laboratorium w Bykowie,
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,
  • Multilab & AMJ-SYSTEM.

 

Kierownik laboratorium - Aneta Jakubik
tel.: 71 395 82 28
mobil: 601 555 676
e-mail: aneta.jakubik@ccom.pl