Kopalnia Granitu „Chwałków I”

 

Produkt
(nazwa handlowa)

 

Dokumenty dotyczące produktów

do pobrania*

do wglądu (dokumenty producenta)

Informacje o partii
produktu (znakowanie
CE  tylko dla faktury)

Zgodność z dokumentem odniesienia

Certyfikat upoważnionej instytucji

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Kruszywo łamane granitowe

0 – 31,5

Karta znakowania CE

PN-EN 13242

ZKP (2+)

ISO 9001

Kruszywo łamane granitowe

0 – 63

Karta znakowania CE

PN-EN 13242

ZKP (2+)

Kruszywo grube tłuczeń granitowy

31,5 - 63

Karta znakowania CE

PN-EN 13242

ZKP (2+)

Kruszywo grube tłuczeń kolejowy

31,5-50

Karta znakowania CE

PN-EN 13450

ZKP (2+)

Certyfikat Instytutu Kolejnictwa

Grys granitowy

8 – 16

Karta znakowania CE

PN-EN 12620

ZKP (2+)

Grys granitowy

2 – 8

Karta znakowania CE

PN-EN 12620

ZKP (2+)

Grys granitowy

16 – 22

Karta znakowania CE

PN-EN 12620

ZKP (2+)

Piasek granitowy szary

0 – 2

Karta znakowania CE

PN-EN 12620

ZKP (2+)

Kamień hydrotechniczny

150-250

-

 

 

Kamień hydrotechniczny

150-350

-