Kopalnia Granitu „Gębczyce”

 

Produkt
(nazwa handlowa)

 

Dokumenty dotyczące produktów

do pobrania*

do wglądu (dokumenty producenta)

Informacje o partii
produktu (znakowanie
CE tylko dla faktury)

Zgodność z dokumentem odniesienia

Certyfikat upoważnionej instytucji

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Kruszywo łamane granitowe

0 – 31,5

Karta znakowania CE

PN-EN 13242

ZKP (2+)

ISO 

9001

Kruszywo łamane granitowe

0 – 63

Karta znakowania CE

PN-EN 13242

ZKP (2+)

Kruszywo  granitowe grube

31,5-63

 

PN-EN 13242

ZKP (2+)

Kruszywo granitowe – miał kamienny

0 – 5

 

PN-EN 13242

ZKP (2+)

Kruszywo granitowe – materiał niewysadzinowy

0 – 10

 
Badanie GeoSoilTest w Strzelinie

-