Tłuczeń kolejowy

Oferujemy do sprzedaży kruszywa na podsypkę kolejową - tłuczeń kolejowy frakcji 31,5mm – 50 mm. Został on poddany badaniom wg normy PN-EN 13450 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Materiał ten jest objęty certyfikatem kolejowym wydanym przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie.

 

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Chwałków

Dokumenty  jakościowe – Kopalnia Gębczyce

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym działem handlowym:

 

Wojciech Małecki – Dyrektor Handlowy
tel.: 785 090 590
e-mail: wojciech.malecki@pkg.pl
e-mail: wm@eupost.net

 

Aneta Jakubik – Doradca Handlowo-Techniczny
tel: 601 555 676
e-mail: aneta.jakubik@ccom.pl